Rachel Höppener

Over Rachel

 Mijn begeleiding als yoga- en meditatiedocente boogt op 37 jaar studie en ervaring en is een verdieping in Hatha- yoga doordat ik meer dan het reguliere yogalandschap inga op het uitlijnen van de houdingen en de dieperliggende betekenis daarvan door een combinatie van nuchtere oefening, ademhaling, kinesiologie en energiebeheersing. Daarnaast leg ik de focus op yoga als wetenschap van de ziel tot bevrijding van de geest waarbinnen de asana’s een middel zijn om tot meditatie en innerlijke eenheid te komen. De 700 verzen van de Bhagavad Gita en de daaruit gedestilleerde 195 yogasutras van Patanjali zijn de leidraad in mijn leven en in mijn werk aangevuld met de inzichten van zielsenergetica en macrobiotiek.

Na jarenlange studie over yoga en oosterse spiritualiteit ben ik ook de westerse spiritualiteit gaan bestuderen. Ik bundel deze ervaringen nu samen in mijn leven als theologe, verlieskundige, yogadocente en schrijfster. Mijn begeleiding als verlieskundige is gevormd door degelijke theologische vorming, mijn jarenlange ervaringen als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en een ruime portie ervaringsdeskundigheid.

Mijn missie is het doorgeven wat ik zelf ontdekt heb. Een gezond en stromend lichaam cultiveren om in stiltemeditatie en inzichtsmeditatie (vippasana) tot innerlijke bevrijding te komen  door zonder oordeel te kijken naar wat er beweegt in je levensveld  aan dynamieken en daar onderscheid in aan te brengen. Mijn benadering is in die zin uniek omdat dit holistisch perspectief geplaatst wordt in een nuchter geaarde aanpak met als resultaat evenwicht en welzijn van lichaam en geest.

Leren om in het hier en nu te zijn, rust te vinden in het leven van alledag met als motto ‘ademen is genoeg’.

The sacred space between outbreath and in.

Galerij