Doodswens bij ouderen

In mijn jaren als geestelijk verzorger heb ik gezien dat er een schrijnende behoefte is bij ouderen om gezien en gehoord te worden in hun natuurlijke doodswens zonder bevoogding van godsdienstige en levensbeschouwelijke kaders zoals die gefundeerd zijn in onze hedendaagse cultuur. Over deze dringende behoefte heb ik een boek geschreven in de vorm van een beschouwing en een pleidooi met de titel: Doodswens bij ouderen. Een oeroud fenomeen van binnenuit bezien.

Het behelst een nieuwe benadering van ouderen en hun doodswens die ik onder de aandacht breng in de vorm van gastcolleges en lezingen ten behoeve van maatschappelijke instanties, scholen en zorginstellingen die gericht zijn op het welzijn van ouderen. Een ander bewustzijn bepleiten met betrekking tot leven en dood. Alleen dan kan er zoiets ontstaan als een existentieel ervaren van de eigen eindigheid en alleen dan kan er zoiets ontstaan als een passende benadering van de oudere met een doodswens.

Doodswens bij ouderen. Een oeroud fenomeen van binnenuit bezien.