Inspiratie

Ik krijg regelmatig vragen krijg over wat te lezen ter bestudering en verdieping. Omdat de wereld van literatuur en internet zoveel kaf tussen het koren heeft, geef ik hier een kort overzicht van welke literatuur en sites voldoen aan de criteria van onderzoek, wetenschap en authenticiteit.

Wat centraal staat hierin is het holistisch principe van lichaam-geest-ziel en hoe deze op elkaar inwerken. Het lichaam als drager van ons hier en nu zijn, de geest als denkend, voelend en handelend instrument en de ziel als het eeuwig levend principe, verbonden met de Essentie van al het leven.

De belangrijkste inspiratiebron voor mij zijn de inzichten van yoga zoals die te vinden zijn in de zevenhonderd verzen van de Bhagavad Gita. De oerbron van yoga. Het is waar Patanjali met zijn 195 yogasutra’s zijn inspiratie vond. De Engelse vertaling en uitleg van de Bhagavad Gita, ‘God talks with Arjuna’ door Paramahansa Yogananda is de meest verantwoorde omdat de inhoud ervan alleen door een volledig ontwaakte meester begrepen en uitgelegd kan worden. Meer over Yogananda en zijn werk vind je op www.yogananda.org

Het Boeddhisme is een grote inspiratiebron voor mij omdat het naadloos aansluit op de inzichten van yoga. De vier nobele waarheden en het achtvoudig pad van Boeddha zijn een handreiking naar een leven zonder lijden en worden door de inzichten van yoga perfect aangevuld. Een verantwoorde site om dichter bij het Boeddhisme te komen is de Japanse site www.bdk-seiten.com

Macrobiotiek als voedingsbron in het vinden van evenwicht tussen lichaam en geest door de juiste voeding en aanverwant mens- en wereldbeeld is een andere grote inspiratiebron in mijn leven en werk. Het leerde mij om in harmonie te komen met wat zij ‘De orde van het universum’ noemt en dat wordt erg mooi uitgewerkt. Op de site www.nvvm.org vind je meer informatie. De Japanse origine ervan door Georges Ohsawa is te vinden in zijn boeken ‘De orde van het universum’ en ‘Macrobiotiek’.

Een andere stroming die mij inspireert is ontstaan uit de onderzoeken van de psychiater Wilhelm Reich die een leerling was van Freud en diens inzichten uitgebreid heeft. Daaruit ontstond de bio-energetica en de zielsenergetica die verder uitgewerkt zijn door John Pierrakos en Alexander Lowen, deze laatste was een leerling van Reich, die op hun beurt lichaam en geest verbonden met de wereld van meditatie door lichaamsgerichte psychotherapie. Bio- en zielsenergetica zou je de westerse variant van de inzichten van yoga kunnen noemen, zij vallen heel vaak mooi samen is mijn ervaring. Veel kaf tussen het koren in deze stroming, ik kan geen verantwoorde site aanbevelen, enkel de boeken van Pierrakos en Lowen zelf die allemaal de moeite waard zijn om te lezen.

Last but not least is het holistisch principe ook terug te vinden in alle werken van Osho, in de Bergrede van Jezus in het Mattheüsevangelie, erg de moeite waard, alsook in het Johannesevangelie waar het Woord als Essentie mooi uitgewerkt wordt. Het Taoïsme met haar ‘gaan waar het stroomt’ en de Vedantaleer van ‘not two’ zijn inspiratiebronnen om elke keer in thuis te kunnen komen. Deze zijn als parels aan mijn snoer van bronnen niet weg te denken.

Als laatste dit: zij die ons voorgingen op het pad van innerlijke bevrijding en wonen in het Licht van bewustzijn zijn als een lens waar doorheen de zon op een droog blad vlam vat. Onze onwetendheid is het droge blad, de vlam is de ontwaking uit de onwetendheid en de lens zijn zij die ons voorgingen, Jezus, Boeddha, Krishna, Yogananda, Vivekenanda, Osho.

Namasté