Ars Moriendi

De term ‘Ars Moriendi’ is Latijn voor ‘de kunst van het sterven’. In oude tijden werd deze kunst als levenskunst gezien, de dood hoorde bij het leven en werd niet gezien als een vijand, maar als een overgang naar een ander leven. Als zodanig werd de dood geïncorporeerd in het dagelijks bewustzijn van mensen wat ook de relatie met andere vormen van verlies gunstig beïnvloedde.

In onze seculiere tijd is de dood en het verlies dat zij brengt moeilijker te herbergen voor veel mensen. Maar ook als de dood het absolute einde is voor iemand en niet een overgang naar een ander leven, kan er sprake zijn van een gezonde relatie met dood en verlies in de vorm van levenskunst. Als verlieskundige kan ik door middel van gespreksvoering jou leren een andere innerlijke relatie aan te gaan met de dood en met alle andere vormen van verlies die een mens kan ervaren.

De ervaring leert dat de aangedragen inzichten werken als een sleutel tot een ander begrip over leven en dood waardoor men de rouwverwerkingsfasen beter aan kan en men de intensiteit en het egocentrische aspect van verlies, rouw en verdriet in een groter geheel kan plaatsen. Deze gesprekken vinden plaats in de vorm van een consult van 1,5 uur.