Verdiepingsmiddag

Satyananda betekent ‘De vreugde van het vinden van waarheid.’ Ben je naast je eigen practice geïnteresseerd in de verrijkende inzichten van yoga dan is deze verdiepingsmiddag misschien iets voor jou. De middag bestaat uit drie lesblokken van 45 minuten met tussendoor 15 minuten pauze. Met behulp van een PowerPoint presentatie verdiepen we ons in drie onderwerpen die in yoga belangrijk zijn. Deze middagen worden in mijn praktijk aan huis gegeven en duren van 13.00 uur tot 16.00 uur.

De drie onderwerpen zijn:

1. Het achtvoudig pad uitleggen en concreet maken in onze beleving door middel van voorbeelden aangereikt door de deelnemers en mijzelf. Wat betekent het om het achtvoudig pad te volgen? Het schept een klimaat om de weg van zelfvervreemding naar zelfverwerkelijking te kunnen maken in onszelf. Het is geen pad van geboden en verboden, van dogma’s en leefregels, maar een uitleg van lichamelijke en geestelijke wetten die voor iedereen gelden. Kennis en begrip daarover leiden tot bevrijding. Yoga is een weg om je eigen natuurlijke staat van zijn terug te vinden dat van oorsprong zorgeloos is en één met alle leven.

2. De 195 yogasutras van Patanjali die de basis vormen voor het achtvoudig pad. Een korte geschiedenis en een korte bespreking van de vier onderdelen. Het hart van de yogasutras en daarom het hart van yoga is gevat in ongeveer 25 sutras die gaan over ‘de vier functies van de geest’ en ‘de vijf sluiers van onwetendheid’ en hoe die voortdurend met elkaar in beweging zijn en er voor zorgen dat we voortdurend ‘in ons hoofd zitten’ en geen rust kunnen vinden. Daar gaan we uitgebreid en met praktische voorbeelden op in. Als je eenmaal door hebt hoe dit werkt, heb je een enorme sleutel in handen om je niet meer mee te laten slepen door de waan van de dag. Dat schept ruimte en vrijheid.

3. In het derde lesblok gaan we hier verder op in. Weer met praktische voorbeelden van het hoe en waarom we ons evenwicht soms verliezen en hoe we dat kunnen bewaken. Je gaat zien hoe het geen ingewikkeld systeem van oefening is, maar een eenvoudig kijken naar wat er beweegt in jezelf. Om dan te ontdekken dat je eigen gedachten daarbij bepalend zijn. Daar bewustzijn over verkrijgen is het doel van yoga omdat alleen dat leidt naar wat sutra 1,2 zegt: Yoga is het stopzetten van de veranderingen in de geest. En sutra 1,3: Dan is de waarnemer zichzelf. Dat begint en eindigt met het observeren van de eigen gedachten waar alles in geboren wordt wat ons tot persoon maakt. Deze sutras zijn een sleutel om dat te leren. Het is van onschatbare waarde omdat het geen geloof in iets vergt, maar wetenschap is, voor elke mens is de uitkomst dezelfde: bevrijding. Het is het andere been van yoga naast asana en wordt abhyasa genoemd.

Gezegd wordt dat wie de vier functies van de geest beheerst zichzelf vrij kan maken van elk actueel en toekomstig leed. Gezegd wordt ook dat wie zijn sluiers van onwetendheid weet te vinden, die deze kan ontdoen van kleur en werking met innerlijke transparantie en verlichting (een zorgeloos leven in een wereld van zorgen) tot gevolg.

Deze verdiepingsmiddag is inclusief naslagwerk en kost 85 euro per deelnemer. Als je interesse hebt, neem dan contact op met mij via de contactpagina.

Verdiepingsmiddag Satyananda