Overgang

Overgang

De hormonale overgang of menopauze is een periode in het leven van de vrouw die bol staat van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Deze letterlijke ‘overgang’ van jonge vrouw naar oude vrouw gaat gepaard met lichamelijke ongemakken, het zoeken naar nieuw emotioneel evenwicht en het ontdekken van de eigen spirituele mogelijkheden.

Op alle drie deze vlakken kunnen bio-energetica en yoga en meditatie waardevolle aanvullingen zijn. Lichamelijk door de heilzame werking van de houdingen, de asana’s, emotioneel door Vipassana meditatie om het zoeken naar nieuw evenwicht zelf te leren begeleiden en spiritueel door de natuurlijke behoefte aan inkeer die deze levensfase van nature bij zich draagt. Een chakralezing behoort ook tot de mogelijkheden om inzicht te krijgen in de verhouding tussen lichaam en geest.

De behoefte aan verstilling en verdieping is groot in deze levensfase en hoe verhoudt zich dat met een actief leven in de samenleving? Hoe veranderen de behoeftes en wensen van jezelf en van de anderen om je heen?

Voor veel vrouwen is dit ook een periode van ‘het afleggen van de moederjas’, een intens afscheid van hoe het leven was als moeder van opgroeiende kinderen en een transitie van zorgen naar coachen in relatie met de inmiddels volwassen kinderen.

De hormonale overgang is iets dat de natuur aan de vrouw meegeeft en zou daarom als per definitie goed en gezond beschouwd kunnen worden. Waarom ervaren de meeste vrouwen dat dan toch anders? De overgang wordt over het algemeen gezien als negatief en als het begin van een aftakelingsproces. Ik zou je een ander beeld van de overgang willen en kunnen geven, een die uitgaat van zelfaanvaarding in verandering om die verandering ook echt in al haar facetten te leren kennen. Immers, wat je afwijst, kun je nooit echt leren kennen. Haar schatten zijn talrijk en in die zin is het mogelijk om bij geheel nieuwe bronnen in jezelf aan te komen die de letterlijke betekenis van het woord meer recht doen.

Ook hier geldt dat deze consulten niet als therapie bedoeld zijn, maar als een mogelijkheid om te leren door middel van meditatie het eigen innerlijk op een andere manier te benaderen dan wat men gewoon is in het landschap van introspectie. Ook hier wordt het lichaam betrokken bij alles wat er speelt in het hier en nu en is het resultaat een dieper vermogen tot zelfaanvaarding en oordeelloosheid.

Deze consulten geef ik in mijn praktijk aan huis, duren 1,5 uur en kosten 120 euro bij vergoeding door werkgever (bijvoorbeeld bij verzuimpreventie) en 100 euro zonder vergoeding.