Rachel Höppener

Over Rachel

Mijn praktijk is gericht op geestelijk en lichamelijk welzijn, enerzijds in de vorm van geestelijke zorg en anderzijds in de vorm van yogamentorschap.

Mijn begeleiding als yoga- en meditatiementor boogt op 39 jaar studie en ervaring en is een verdieping in Raja- yoga. Meer dan in het reguliere yogalandschap ga ik in op het uitlijnen van de houdingen en de dieperliggende betekenis daarvan door een combinatie van nuchtere oefening, ademhaling, kinesiologie en energiebeheersing. Daarnaast leg ik de focus op yoga als wetenschap van de ziel tot bevrijding van de geest waarbinnen de asana’s een middel zijn om tot meditatie en innerlijke eenheid te komen. De 700 verzen van de Bhagavad Gita en de daaruit gedestilleerde 195 yogasutras van Patanjali zijn de leidraad in mijn leven en in mijn werk. De rijkdom aan kennis en inzichten in Raja-yoga is ongekend groot en praktisch toepasbaar

Na jarenlange studie over yoga en oosterse spiritualiteit ben ik ook de westerse spiritualiteit gaan bestuderen. Ik bundel deze ervaringen nu samen in mijn leven als theologe, geestelijk verzorger, verlieskundige, yogamentor en schrijfster.

Mijn begeleiding als geestelijk verzorger en verlieskundige is gevormd door degelijke theologische vorming, mijn jarenlange ervaringen als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en een ruime portie ervaringsdeskundigheid.

Mijn missie als geestelijk verzorger en verlieskundige is het doorgeven wat mij zelf bevrijd heeft. De diepere levensvragen die voortkomen uit crisis- en verlieservaringen niet uit de weg gaan, maar die als een uitnodiging tot innerlijke verrijking onderzoeken.

Mijn missie als yogamentor is het over dragen van kennis en inzichten om een gezond en stromend lichaam en een kalme geest te kunnen cultiveren met als doel innerlijke bevrijding. Door zonder oordeel te kijken naar wat er beweegt in je levensveld aan dynamieken en daar onderscheid in aan te brengen met de juiste kennis en inzichten is innerlijke bevrijding mogelijk.

Leren om in het hier en nu te zijn en innerlijke rust te vinden in het leven van alledag met al haar uitdagingen

Mijn motto is: ‘ademen is genoeg’.

 

The sacred space between outbreath and in.

Galerij