Ontspanning

Ontspanning

De kunst om te leren ontspannen is nergens zo goed uitgewerkt als in de inzichten van yoga. Zoals bijvoorbeeld het verschil tussen ontladen en ontspannen. Deze twee termen worden door de meeste mensen door elkaar gehaald en een zuiver inzicht hierin leidt tot een dieper gevoel van heelheid als ook een betere bewaking van evenwicht in het leven van alledag met haar ups en downs.

Ademhaling en lichaamshouding spelen een centrale rol hierin. Bewustwording van het eigen lichaam, de eigen natuurlijke ademhaling en van de wisselwerking tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ brengen ruimte en bevrijding. Een chakralezing behoort ook tot de mogelijkheden om inzicht te krijgen in de verhouding tussen lichaam en geest.

Het is van een eenvoud die men in de gang van kind naar volwassenheid kwijt kan raken. Dat kan een onvermogen genereren om nog op natuurlijke wijze te kunnen ontspannen. Alleen in een ontspannen lichaam kan een ontspannen geest wonen.

En alleen een ontspannen geest kan de vruchten van meditatie leren kennen. Ik kan je leren wat ontladen is, wat ontspannen is en je de vreugde leren vinden van het meditatief zijn. Ook hier geldt dat deze consulten niet als therapie bedoeld zijn, maar als een mogelijkheid om te leren door middel van meditatie het eigen innerlijk op een andere manier te benaderen dan wat men gewoon is in het landschap van introspectie. Ook hier wordt het lichaam betrokken bij alles wat er speelt in het hier en nu en is het resultaat een dieper vermogen tot zelfaanvaarding en oordeelloosheid.

Deze consulten geef ik in mijn praktijk aan huis, duren 1,5 uur en kosten 120 euro bij vergoeding door werkgever (bijvoorbeeld bij verzuimpreventie) en 100 euro zonder vergoeding.