Burn-out

Burn-out

Burn-out lijkt hard op weg om welvaartsziekte nummer één te worden. Voortdurend afgeleid en geprikkeld komt de mens van vandaag niet of nauwelijks meer toe aan verstilling en verdieping, een oer behoefte van elke mens net als eten, drinken, seksualiteit, wonen en slapen. Als een of meerdere van deze basisbehoeften niet gevoed worden, komt dat tot uiting in een verstoring van het algemeen evenwicht.

Bij een structureel gebrek aan verstilling en verdieping raakt de geest uit balans en raakt het lichaam van slag wat zich dan uit in onrust en het gevoel geen anker meer te ervaren in zichzelf. Er zijn geen gevoelens van genoegen meer en het beruchte ‘te veel in mijn hoofd zitten’ dringt dan op de voorgrond. Het vermogen om nog op natuurlijke manier te ontspannen raakt verloren wat meestal leidt tot een moment van crisis, helemaal niets meer kunnen.

Dat crisismoment kan een keerpunt worden om de verloren vermogens weer te gaan vinden in zichzelf. Daar kan ik een helende rol in spelen door de inzichten van yoga en bio-energetica te delen en de sleutels die daarin bepalend zijn aan te reiken. Een chakralezing behoort ook tot de mogelijkheden om inzicht te krijgen in de verhouding tussen lichaam en geest.

Ook hier geldt dat deze consulten niet als therapie bedoeld zijn, maar als een mogelijkheid om te leren door middel van meditatie het eigen innerlijk op een andere manier te benaderen dan wat men gewoon is in het landschap van introspectie. Ook hier wordt het lichaam op een bio-energetishe manier betrokken bij alles wat er speelt in het hier en nu en is het resultaat een dieper vermogen tot zelfaanvaarding en oordeelloosheid.

Deze consulten geef ik in mijn praktijk aan huis, duren 1,5 uur en kosten 120 euro bij vergoeding door werkgever (bijvoorbeeld bij verzuimpreventie) en 100 euro zonder vergoeding.